Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!

DERATIZACIJA

Štetni glodari, posebno pacovi i miševi, stalni su pratioci čovjeka, široko su rasprostranjeni te nanose velike ekonomske, ali i zdravstvene štete, budući su prenosnici raznih zaraznih bolesti. Saznanje da štakori imaju ključnu ulogu u prenosu i širenju kuge bio je povod prvim organizovanim i zakonski regulisanim akcijama suzbijanja tih štetnih glodara..


Radi lakšeg praćenja našeg programa deratizacije dajemo neke čisto biološke podatke o pacovima.

Od oko 5000 glodara sistematizovani u 300 rodova, Moriade (miševi) su dominantni i najrasprostranjeniji. Pripadnici ovog roda koji predstavljaju najveći problem su pacovi.

Glavne osobine pacova su: brzo razmnožavanje u toku cijele godine (jedan par u toku godine može dati oko 1000 potomaka), velika pokretljivost, svaštožderstvo, proždrljivost, nagrizanje predmeta koji ne služe za ishranu, gomila hrane u gnijezdima, opreznost i izvanredno razvijen njuh. Po ovim osobinama pacov zauzima prvo mjesto među neprijateljima čovjeka, a ove osobine znatno otežavaju uništenje pacova.


Pacovi imaju, higijensko-epidemiološki, ekonomski i estetski aspekt.

Higijensko-epidemiološki značaj pacova je u tome što su oni prirodni rezervoar i prenosici više od 30 uzročnika raznih bolesti, od kojih su najznačajnije: kuga, tularemija, bjesnilo, leptospiroza, bruceloza, trihineloza, hemoragicna groznica, trbušni tifus, pjegavi tifus, dizenterija i dr. Hrana zagađena mokraćom pacova je uzrok mnogih toksikoinfekcija.

Ekonomski značaj glodara je takodđe veoma važan. Prema statistikama FAO i VHO, glodari unište preko 30% godišnje proizvodnje u svijetu. Pored toga, zbog svojih bioloških potreba i pri savladavanju prepreka na putu do hrane, uništavaju predmete i oruđa za rad.

Estetski značaj pacova se ogleda u tome što izazivaju neugodan osjećaj kod ljudi, što je od značaja u objektima za masovno komuniciranje ljudi, naročito u turističkim objektima i sredinama. Deratizacija ima značajnu ulogu, kao mjera za sprečavanje mogućeg biološkog rata.Deratizacijom uništavamo mišolike glodare pomoću kumulativnih preparata druge generacije i mehaničkih sredstava.

deratizacija
deratizacija
deratizacija

Kontakt

  Tabana bb, 75440 Vlasenica, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)
  Kancelarija - telefon / faks: +387 56 736 406
  Mobilni: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com