Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!

DEZINFEKCIJA

Važnost obavljanja preventivne dezinfekcije posebno dolazi do izražaja u prehrambeno-uslužnim, zdravstvenim, obrazovnim i sl. djelatnostima, gdje ona, kao dopuna svakodnevnim zdravstveno propisanim dezinfekcijama, predstavlja mjeru sprečavanja pojave i širenja zaraze uslijed mikrobiološkog zagađenja (hrane, pribora, radnih površina, i dr.).

Kako bi spriječio pojavu i širenje zaraznih bolesti čovjek svjesno provodi dezinfekciju i pritom koristi:

    - MEHANIČKE METODE - čisto mehaničke metode, sedimentacija, ventilacija, filtriranje
    - FIZIČKE METODE - temperatura, zračenje, isušenje, osmotski pritisak
    - HEMIJSKE METODE - dezinficijensiDok su mehaničke, a posebno fizičke metode, u većini slučajeva teško primijenjive, jer iziskuju posebne uslove i opremu, primjena dezinficijensa, uz posjedovanje određenih znanja, najčešće je vrlo jednostavna i daje učinkovite rezultate.

Pod pojmom dezinficijens podrazumijeva se svaki hemijski spoj ili sredstvo kojim provodimo dezinfekciju.

Dezinficijensi se međusobno razlikuju po hemijskom sastavu i načinu djelovanja, koje može biti:

    - MIKROBIOCIDNO (baktericidno, virocidno,…)
       ubija mikroorganizme
    - MIKROBIOSTATSKO (bakteriostatsko, virustatsko,…)
       zaustavlja rast mikroorganizama
    - INHIBITORNO
       usporava, ali ne i zaustavlja rast mikroorganizama.

Obzirom na hemijsku strukturu dezinficijensi mogu biti: kiseline, lužine, alkoholi, aldehidi, halogeni elementi i njihovi spojevi, soli teških metala, plinovi i dr.
dezinfekcija bakterije
dezinfekcija miktroorganizmi
dezinfekcija infekcija
dezinfekcija vode

U okviru usluga dezinfekcije koje nudimo, obavljamo i usluge:

-  dezinfekcije radnih površina
-  dezinfekcije vanjskih površina nakon poplava ili izlijevanja otpadnih voda
-  dezinfekcije posuđa i ostale opreme za rad u ugostiteljskim objektima
-  dezinfekcije vozila za prevoz putnika (školski autobusi, taksi vozila, vozila sa posebnim potrebama),
   vozila za prevoz hrane (hladnjače, dostavna vozila za prevoz hljeba, mlijeka i ostalih životnih namirnica) i vozila za prevoz stoke.


Dezinfekcijom uništavamo svi vrsta bakterija, mikroorganizama, virusa i ostalih patogenih klica u prostorima:

    - dezinfekcija vodnih objekata
    - dezinfekcija vodovodne mreže
    - hlorinacija i superhlorinacija vodovodne mreže
    - određivanje rezidualnog hlora u vodi za piće
    - uzimanje uzoraka za bakteriološku hemijsku analizu.

dezinfekcija
dezinfekcija
dezinfekcija
dezinfekcija

Kontakt

  Tabana bb, 75440 Vlasenica, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)
  Kancelarija - telefon / faks: +387 56 736 406
  Mobilni: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com