Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!
 • Dragojlo Petrović
  direktor

  Rođen je 17.10.1962. godine u Sarajevu.

  Osnovnu i srednju medicinsku školu – smjer sanitarni tehničar, završio je u Sarajevu 1981. godine. Dvije godine kanije počinje da radi u preduzeću „Sanitacija“ iz Sarajeva na poslovima sanitarnog tehničara i šefa radne jedinice. U Sanitaciji ostaje do 1992. godine, kada se zbog ratnih dešavanja seli u Vlasenicu. Godine 1996. zajedno sa suprugom u Vlasenici osniva preduzeće „Sanitarac“ doo, koje postoji i danas.

  Učesnik je mnogih seminara, širom bivše Jugoslavije, iz oblasti DDD-a (Zadar, Opatija, Maribor, Beograd...) kao i šestomjesečne edukacije u najjačoj svјetskoj kući „Degesch“ - Frankfurt, Njemačka.

 • Jagoda Petrović

  rođena je 17.04.1962. godine u Vlasenici.

  Osnovnu školu i gimnaziju – opšti smjer završila je u Vlasenici, a stomatološki fakultet u Sarajevu 1991. godine.

  Usled ratnih dešavanja vraća se u Vlasenicu i počinje da radi u Vlaseničkom Domu Zdravlja kao stomatolog 1993. godine, dok 1996. sa suprugom Dragojlom osniva preduzeće „Sanitarac“ doo Vlasenica. Majka troje djece.

 • Ljiljana Petrović

  rođena je 28.11.1987. godine u Sarajevu.

  Osnovnu školu i gimnaziju – opši smjer, završila je u Vlasenici. Godine 2006. upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smjer Inžinjerstvo zaštite životne sredine, gdje 2010. godine završava osnovne, a 2012. Master studije.

  U firmi „Sanitarac“ doo radi od 2012. godine na poslovima inžinjera zaštite životne sredine, kontrolora DDD radova i predstavnika rukovodstva za kvalitet u timu za implementaciju ISO 9001:2008. U novembru 2013. edukovana je i sertifikovana kao savjetnik za hemikalije od strane Instituta za zaštitu, ekologiju i informatiku, Banja Luka.

 • Mladen Petrović

  Rođen 19.10.1985. godine u Vrbasu

  Osnovnu školu i gimnaziju – društveni smjer, završio je u Vrbasu. 2004. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, agroekonomski smjer, koji završava 2013. godine. 2016. godine upisuje Visoku zdravstveno-sanitarnu školu strukovnih studija Visan, smjer specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer, koji završava 2018. godine.

  U firmi „Sanitarac“ doo radi od 2016. godine na poslovima izvođača DDD radova, poslovima komercijale i poslovima sanitarno-ekološkog inženjera. 2018. godine osnovano je Udruženje za DDD Republike Srpske, u kome obavlja funkciju podpredsednika.

O nama

''Sanitarac'' Vlasenica je preduzeće specijalizovano za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, plinske dezinsekcije, dezodoracije, eradikacije muha, komaraca i korova, kao i ostalih usluga iz predmeta poslovanja i ekološke zaštite. Firma je osnovana u maju 1996. godine a osnivač se bavi ovom djelatnošću od 1983. godine bez prekida.

''Sanitarac'' Vlasenica posjeduje opremljen poslovni prostor koji omogućuje visoko kvalitetno pružanje usluga i obavljanje administrativno-tehnoloških poslova iz domena poslovanja. Opremljen je najsavremenijom opremom za obavljanje poslova iz oblasti D.D.D.-a. U svom sastavu ima visoko kvalitetan stručni kadar: ljekara specijalistu higijene, master inženjera zaštite životne sredine, sanitarnog inžinjera, sanitarne tehničare, administrativne radnike i ostalu prateću službu.

''Sanitarac'' Vlasenica je početkom 2008. godine ušao u program implementacije ISO 9001:2008 standarda za kvalitet i 16. maja 2009. godine dobio certifikat za sanitarno ekološku zaštitu, deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju.

Certifikat je obnovljen 25.05.2012. godine. Od samog ulaska u program implementacije ISO 9001:2008 standarda, radovi se vrše po HACCP (Hazard Analyzis of Control Critical Point) kod klijenata koji se bave proizvodnjom i preradom životnih namirnica.


''Sanitarac'' Vlasenica trenutno sarađuje sa preko 50 firmi u BiH kojima se pružaju usluge DDD-a po HACCP sistemu.


HACCP program podrazumjeva:- Izrada tlocrta svih prostora
- Izrada šema postavljanja kutija
- Postavljanje skrivalica
Obilježavanje na samoj skrivalici, vrsta preparata sa   koncentracijom aktivne supstance i datum postavljanja. Na   podlozi iznad skrivalice postavlja se naljepnica „Mamak za   glodare“ sa strelicom prema skrivalici.
- Izrada plana na nivou godine
- Kontrola i dopuna mamaka na svakih 30 dana
- Kompletna izmjena mamaka na svakih 120 dana
- Uz svaku kontrolu i izmjenu mamaka dostava izvještaja o stanju

POGLEDAJTE CERTIFIKAT

Kontakt

  Tabana bb, 75440 Vlasenica, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)
  Kancelarija - telefon / faks: +387 56 736 406
  Mobilni: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com

>