Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!

Saradnja

Zahvaljujući profesionalnom pristupu i najvišim standardima, povjerenje nam je ukazano od strane opština: Vlasenica, Milići, Bratunac, Srebrenica, Šekovići, Osmaci, Pelagićevo, Donji Žabar, Vukosavlje, Prnjavor, Derventa, Bileća, Berkovići, Sokolac, Novo Goražde, Višegrad, Kalinovik, Teslić...

PROČITAJTE PREPORUKE

Takođe smo zadobili povjerenje velikog broja domaćih preduzeća, izdvajićemo neke:

Preduzeća u kojima je implementiran HACCP program:

 • „Kompanija Boksit“ ad, Milići – Sektor Proizvodnja hrane
 • „Kompanija Boksit“ ad, Milići - Sektor Uzgoj pilenki
 • „Kompanija Boksit“ ad, Milići - Sektor Ugostiteljstvo i turizam
 • „Bos Agro Food“ doo Sarajevo
 • „Studen prom“ doo, Zvornik
 • „Smrčak“ doo Zvornik
 • „Adria“ doo Višegrad
 • „Agreks“ doo Donji Žabar
 • „Lazarević“ doo Pelagićevo
 • „Mlin Stojanović i sin“ Bijeljina
 • „Mlin Pavlović“ Bijeljina
 • „Duga komerc“ Sokolac
 • „Klas“ doo Pale
 • „Fructa Trade“ doo Derventa
 • „Mi Trivas“ doo Prnjavor
 • „Vitaminka“ ad Banja Luka
 • „Кiko“ doo, Bijeljina
 • „Rakić Кomerc“ doo, Bijeljina
 • „Vir“ doo, Rogatica
 • „Despot“ doo, Rogatica
 • „Food Valley“ doo, Skelani
 • „Tehnogas Кakmuž“ doo, Petrovo
 • „Messer BH Gas“ doo, Petrovo
 • „Hip-ex“ doo, Novo Goražde
 • „Кruna Produkt“ doo, Prnjavor
 • „Pani“ doo, Pale

Sarađujemo preko 2000 komitenata širom Republike Srpske i Federacije BiH, od kojih su najznačajniji:

 • KPZ Doboj
 • KPZ Foča
 • Dom Staraca Istočna Ilidža
 • „Onogošt“ doo Sokolac
 • „Romanija Putevi“ Sokolac
 • Studentski Centar Pale
 • ZTC „Banja Vrućica“ Teslić
 • Mlin „Ivo & Bele“ Oštra Luka Orašje
 • „Žitoposavina“ Pelagićevo
 • Mlin „Trio“ Zvornik
 • ŠG „Visočnik“ Han Pijesak
 • ŠG „Birač“ Vlasenica
 • ŠG „Drina“ Srebrenica
 • ŠG „Panos“ Višegrad
 • „Sanino“ Derventa
 • „Amika“ Derventa
 • JU „ Zavod za zaštitu lica sa inviliditetom“ , Višegrad
 • „Power“ doo, Rogatica Hotel
 • „Bosna“, Banja Luka
 • „Henkel Adhezivi“ doo, Bileća
 • „Hidroelektrane na Drini“ ad, Višegrad
 • „Andrićev konak“ doo, Višegrad
 • „Alpro“ ad, Vlasenica
 • „BH Aluminium“ doo, Vlasenica
 • „Perutnina Ptuj“ doo, Breza
 • „RDT Swisslion“ doo, Trebinje
 • „Metalex“ doo, Prnjavor
 • „Motorex“ doo, Gračanica
 • „Terme Laktaši“ doo, Laktaši
 • „Gross“ doo, Srebrenica
 • „Tehnički remont“ ad, Bratunac
 • „Petroprojekt“ doo, Bratunac
 • „Zvorničanka“ doo, Zvornik

 • Sarađujemo i sa preko 50 pekarskih radnji sa još mnogo drugih malih i velikih preduzeća.

Kontakt

  Tabana bb, 75440 Vlasenica, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)
  Kancelarija - telefon / faks: +387 56 736 406
  Mobilni: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com