Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija @ www.sanitarac.ba - 2013!

Usluge

DEZINFEKCIJA

predstavlja skup postupaka kojima se uništavaju sve vrste bakterija, mikroorganizama, virusa i ostalih patogenih klica u toj mjeri da nisu sposobni izazvati infekciju.

Više o ovome
DEZINSEKCIJA

predstavlja skup mehaničkih, bioloških i hemijskih postupaka koji se preduzimaju s ciljem uništavanja svih vrsta gmižućih i letećih instekata.

Više o ovome


DERATIZACIJA

predstavlja skup postupaka koji se preduzimaju s ciljem uništavanja mišolikih glodara pomoću kumulativnih preparata druge generacije i mehaničkih sredstava.

Više o ovome
OSTALE USLUGE

- Deviperacija je uništavanje ili   repelencija gmizavaca (guštera,   zmija).
- Dezodoracija je uništavanje   neprijatnih mirisa.
- Eradikacija je uništavanje korova.

Više o ovome

Kontakt

  Tabana bb, 75440 Vlasenica, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska)
  Kancelarija - telefon / faks: +387 56 736 406
  Mobilni: +387 65 580 531 и +387 65 717 601


   sanitarac@yahoo.com